Třetí setkání Fóra ochrany přírody v Olomouci

V sobotu 6.4.2013 se bude v Olomouci konat třetí setkání Fóra ochrany přírody. Cílem setkání bude především zahájení detailní diskuse k tématům „Zajištění ochranářského managementu v chráněných územích“ a „Ochrana stojatých vod“.

Zveme Vás na třetí setkání Fóra ochrany přírody, které se bude konat v sobotu 6. 4. 2013 od 9.30 do 17.30 v aule a přilehlých učebnách staré budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Spolupořadateli tohoto setkání budou Katedra ekologie a CONBIOS, s.r.o.
Prosíme Vás o šíření této pozvánky mezi všechny, které by dle Vašeho názoru mohla iniciativa Fóra ochrany přírody zaujmout.
Cílem třetího setkání bude především zahájení detailní diskuse ke dvěma tématům, a to „Zajištění ochranářského managementu v chráněných územích“ a „Ochrana stojatých vod“. Diskuze bude zaměřena na formulaci vize pro tyto konkrétní oblasti, právní aspekty jejich realizace, na potřebnou komunikaci s veřejností a také možnosti využití výstupů této diskuse.
V případě přihlášení na toto setkání Fóra prosíme o vyjádření, kterému tématu se v diskusi v pracovních skupinách nejspíše budete věnovat.
Výstupy diskuse budou představeny v plénu na tomto setkání, dále budou zveřejněny na webu Fóra ochrany přírody. Ty výstupy, které budou mít svého adresáta, mohou být přímo směrovány. Se všemi výstupy se bude dál pracovat v rámci Fóra ochrany přírody.
Přihlášky, prosíme, zasílejte na e-mailovou adresu forumochranyprirody@email.cz, do předmětu uveďte "setkani".

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.