Sledujte webináře Fóra ochrany přírody

Proběhlo již 5 internetových seminářů, které si můžete prohlédnout na stránkách Fóra ochrany přírody.

Na těchto stránkách můžete shlédnout záznamy z internetových seminářů. Chcete-li využít možnosti přímé diskuse s přednášejícími, přihlaste se vždy na konkrétní webinář na adrese forumochranyprirody@email.cz.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.