Setkání FOP: Soutoku Moravy a Dyje - hospodaření a ochrana přírody

O víkendu 13. a 14. 4. 2019 v Lanžhotě a okolí

Program:

Sobota 13. 4. od 9.00
- Autobusová exkurze do oblasti soutoku Moravy a Dyje
Diskuze k tématům managementu existujících rezervací, problematice vodního režimu a povodňování, managementových zásahů v porostech, přítomnost bobra, apod. Na jednotlivých zastávkách poskytnou odborný výklad místně znalí odborníci na ochranu přírody i lesnictví. Exkurze se bude konat za každého počasí.

Neděle 14. 4. do 16.00
- Moderovaná diskuze o managementu a ochraně tohoto území.
Přihlášky prosím zasílejte obratem, nejpozději do 5. 4. 2019, na tomto odkazu. Počet účast-níků je omezen na 30 z důvodu kapacity exkurze. Přihlášeným zašleme nejpozději 5 dnů před setkáním bližší informace (včetně podrobného programu a návodu, jak se na místo konání dostat) a relevantní materiály.

Stravování:

Kromě dvou přestávek na kávu v průběhu jednání v neděli, které jsou v režii FOP, je stravování v režii účastníků. V sobotu vlastní stravování do terénu, oběd v restauračním zařízení v průběhu exkurze. Večeře bude možné si zakoupit v Lanžhotě. V neděli si stravování opět zajišťují účastníci sami.

Ubytování je zajištěno v Hotelu u nádraží v Lanžhotě (http://www.hotellanzhot.cz/). Místa jsou za-rezervována, účastníci si však ubytování hradí sami. Pokud si nepřejete zajistit ubytování zde nebo si naopak přejete ubytovat už z pátku na sobotu, prosím napište mail na duskova@forumochranyprirody.cz. Zde také zodpovíme i případné další otázky k setkání.

Podněty k diskuzi je možné psát přímo přihlášky.

Prosíme Vás, abyste pozvánku šířili mezi své kolegy i další zájemce; budeme velmi vděční za pomoc s propagací.

Setkání je pořádáno ve spolupráci s LČR LZ Židlochovice.

Těšíme se na podnětnou diskuzi!

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.