Rozhovor s ornitologem Mgr. Lukášem Viktorou

Tématem rozhovoru jsou městské hrozby pro avifaunu, jejich pojmenování a zasazení do aktuálních podmínek v České republice.

Rozhovor můžete sledovat na yt kanále FOP.

Více se o dané problematice můžete dozvědět na webových stránkách ČSO.

Rozhovor byl uskutečněn v rámci projektu "Online vzdělávání pro veřejnost" podpořeného Státním fondem životního prostředí ČR a vedený Ing. Markétou Swiackou.

 

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.