Rozhovor s Ing. Evou Volfovou

Tématem rozhovoru jsou obnovitelné zdroje energie, jejich vlivy na biodiverzitu a nastínění budoucích výzev.

Rozhovor si můžete poslechnout na youtube kanále FOP.

Číslo časopisu Fóra ochrany přírody s tématem 'Obnovitelné zdroje energie' (4/2021) najdete již brzy zde.

Rozhovor byl uskutečněn v rámci projektu "Online vzdělávání pro veřejnost" podpořeného Státním fondem životního prostředí ČR a vedený Ing. Markétou Swiackou.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.