Přihlášky na Setkání 13.-14. 4. zde

Registrační formulář na Setkání na soutoku Moravy a Dyje v Lanžhotě 13.-14. 4.

Naleznete zde!

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.