Pozvánka na 13. setkání Fóra ochrany přírody na téma:

Priority Ministerstva životního prostředí v ochraně Natury 2000, druhové ochraně a naplňování mezinárodních úmluv - POKUS O NASTAVENÍ ZRCADLA

V sobotu 3. 11. 2018 od 9.30 do 18.00 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK (Viničná 7, Praha)

Program:
- stručné seznámení s aktuálními aktivitami Fóra ochrany přírody
- úvodní přednášky odpovědných zástupců Ministerstva životního prostředí (účast přislíbili Jan Šíma, ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků, Jiří Mach, vedoucí oddělení mezinárodních úmluv a Petr Havel, vedoucí oddělení soustavy Natury 2000)
- zpětná vazba z pléna k představeným tématům a výběr klíčových bodů pro další diskuzi
- diskuze v pracovních skupinách, které se pod dohledem moderátorů budou podrobněji věnovat vybraným otázkám za účasti zástupců MŽP
- Rozsáhlá moderovaná plenární diskuze k prioritám MŽP

Setkání je určeno jak pro stálé, tak pro nové účastníky!

Během setkání jsou zajištěny dvě přestávky na kávu i s občerstvením. Oběd si, prosím, přineste svůj, nebo si budete moci na své náklady ráno objednat jídlo přes donáškovou službu.

Přihlášky prosím zasílejte obratem, nejpozději do 20. 10. 2018, na tomto odkazu (tedy nikoli mailem jako v minulosti). Stačí vyplnit jméno a mailovou adresu.

Přihlášeným nejpozději 5 dnů před setkáním pošleme bližší informace (včetně podrobného programu a návodu, jak se na místo konání dostat) a relevantní materiály, poskytnuté účastníky FOP.

Na mail info@forumochranyprirody.cz zasílejte pouze náměty, které považujete za důležité, o nichž by se mělo na setkání diskutovat.

Prosíme Vás, abyste pozvánku šířili mezi své kolegy i další zájemce; budeme velmi vděční za pomoc s propagací.

Za organizátory se na setkání s Vámi těší
Jan Dušek, Simona Poláková a Petr Roth

PřílohaVelikost
pozvanka_13_setkani.doc40.5 KB
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.