Poslechněte si první webinář o klimatické změně

První webinář o klimatické změně se věnoval obecnému úvodu do problematiky:

Poslechnout si ho můžete zde.

 

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.