Pomozte ochránit evropské vodní právo

Rámcová směrnice o vodní politice EU prochází nyní procesem posuzování její adekvátnosti (tzv. „fitness check“). Přes veškeré problémy s implementací této směrnice, její pozitivní vliv na ekologický stav evropských vod je nepopiratelný. Bohužel, některé členské státy a lobbistické skupiny usilují o její oslabení.

Světový fond ochrany přírody (WWF) – předpřipravil odpovědi na dotazník Evropské komise, takže Evropské komisi můžete poslat svůj hlas za zachování směrnice v současné podobě a její lepší implementaci jedním kliknutím.

Pokud chcete vyplnit podrobnější dotazník Evropské komise a popsat svůj osobní názor na tuto směrnici podrobněji, můžete tak učinit zde.

 

 

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.