Nové číslo časopisu FOP na téma OZE

Nové číslo časopisu FOP vám přináší různé pohledy na otázku obnovitelných zdrojů, téma tolik aktuální a s tolika otazníky i mezi odbornou veřejností.

Seznámíme vás s pohledy ze strany techniků i zástupců ochranářské obce, časopis naleznete zde.

Můžete stahovat jednotlivé články, celý časopis v pdf nebo číst ve webové verzi.

A můžete také u jednotlivých článků diskutovat nebo vyjadřovat svoje názory.

 

Pěkné čtení Vám přeje Vaše FOP!

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.