Nové číslo časopisu FOP 3/2018 na téma zemědělství a OP

Máme pro vás NOVÉ ČÍSLO časopisu Fórum ochrany přírody!

Tentokrát je hlavním tématem zemědělství a ochrana přírody, agro-environmentálně-klimatická opatření a společná zemědělská politika.
Téma čím dál důležitější a diskutovanější.

Pěkné počtení i případnou diskuzi

přeje za FOP

Markéta Dušková

 

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.