Najdete nás také na Facebooku

Již od srpna 2012 je řada informací o Fóru ochrany přírody zveřejňována na Facebooku.

Již od srpna 2012 je řada informací o Fóru ochrany přírody zveřejňována na Facebooku, kde si můžete přečíst také řadu převzatých příspěvků. Do budoucna se Facebook bude věnovat zejména propagaci těchto nově spuštěných internetových stránek.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.