Letní číslo časopisu FOP 3/2019

Vážení kolegové, hlavním tématem letního čísla časopisu FOP je ochrana přírody Soutoku Moravy a Dyje a pokračuje debata nad péčí o NP Podyjí.

http://www.casopis.forumochranyprirody.cz/

Nové číslo naleznete vždy na hlavní stránce webu časopisu, v levých záložkách naleznete rubriky časopisu, v Archivu jsou veškerá vydaná čísla. Vyhledávat texty můžete také podle autorů.
Texty můžete číst přímo na webu nebo si můžete stáhnout pdf celého časopisu nebo jen pdf jednotlivých textů.

Pěkné čtení i případnou diskuzi vám přeje

Markéta Dušková
redaktorka časopisu FOP

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.