Konference říční krajina 2018

Program: 5.-6. 11. Přednášky a diskuse, 7.11. exkurze

Pořádá: Koalice pro řeky se záštitou Institutu pro plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Místo konání: Praha, konferenční prostory  CAMP v areálu IPR

Prioritní témata:

Revitalizace v městském a příměstském prostoru – Připravované a realizované projekty, zapojení veřejnosti a stakeholderů, harmonizace aktivit obyvatel, ekosystémové služby
Realizované a plánované revitalizace říčních systémů – co se podařilo v naší zemi v oblasti revitalizací vodních toků? Prezentace realizačních projektů a studií proveditelnosti.
Úloha a potenciál krajiny pří zmírňování dopadů klimatické změny.  Jak stav krajiny ovlivňuje dopady sucha a povodní? Kvantifikace efektů, prosazování a realizace opatření, strategie a kampaně
Referenční vodní toky – inspirace fragmenty původní zachovalé říční krajiny při její obnově. Kde ještě funguje říční krajina a co se z ní můžeme naučit při její obnově? Jaké toky lze použít jako reference při revitalizacích?

Registrace: Na stránkách www.koaliceproreky.cz od 15.9. 2018, případně dříve emailem na adresu: karlik@koaliceproreky.cz, povinné údaje: jméno a příjmení, organizace, na které dny se přihlašujete (možnosti: 1. den, 2. den, exkurze, celá konference – a všechny možné kombinace). Na základě registrace obdržíte zálohovou fakturu.

Vložné: 600,- Kč na první den přednášek, 400,- Kč na druhý den, 200,- Kč na exkurzi. Celá konference i s exkurzí: 1000,- Kč. Číslo účtu, kam je možné posílat vložné: 1872106309/0800

Přednášky: časový limit 15 min + 5 min diskuse. Názvy přednášek a posterů zasílejte na kontakt pro programové záležitosti do 30.9.2018.

Kontakt pro organizační záležitosti: Vlastimil Karlík:  Karlik@koaliceproreky.cz 6047741543
Kontakt pro programové záležitosti: David Pithart: david.pithart@beleco.cz  602759582

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.