Čtvrté setkání Fóra ochrany přírody

Čtvrté setkání Fóra ochrany přírody se bude konat v sobotu 12. 10. 2013 od 9.30 do 17.30 v prostorách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Setkání je určeno jak pro stálé, tak pro nové účastníky!
 
Na základě požadavků účastníků třetího setkání vybrala Rada Fóra ochrany přírody tři témata, kterým by se říjnové setkání mělo věnovat:

1) „Jak prodávat ochranu přírody?“
Na druhém setkání bylo téma práce s veřejností v oblasti ochrany přírody již diskutováno v pracovních skupinách (http://www.forumochranyprirody.cz/sites/default/files/fop_121013_prace_s...), nyní je cílem rozpracování konkrétních témat a hledání shody na prioritách dalšího postupu.

2) Ochrana toků a jejich povodí
Otázka k přírodě šetrného hospodaření, které by napomohlo ochraně kvality vody a hydrologické funkčnosti v povodí, byla na třetím setkání určena jako jedna z aktuálních priorit, což letošní počasí potvrzuje.

3) Problémy s plány péče o maloplošná chráněná území
Zákonný rámec plánů péče je zřejmý, praxe však přináší řadu problémů, jejichž prodiskutování může přispět k nalezení řešení.

Výstupy diskuse budou představeny v plénu na setkání, dále budou zveřejněny na webu www.forumochranyprirody.cz a případně směřovány konkrétním adresátům. Se všemi výstupy se bude v rámci Fóra ochrany přírody dále pracovat.
 
Přihlášky zasílejte nejlépe obratem, nejpozději však do 30. 9. 2013, na naši e-mailovou adresu forumochranyprirody@email.cz, do předmětu uveďte "setkani". Při zaslání registračního e-mailu prosíme o vyjádření, kterému tématu se v diskusi v pracovních skupinách nejspíše budete chtít věnovat. Dejte také vědět, zda budete mít zájem o zajištění ubytování a případně na které z nocí (před a/nebo po setkání). Ubytování si budou účastníci platit sami, catering bude, stejně jako celé setkání, zdarma.
 
Spolupořadatelem setkání je Ústav biologie obratlovců AV ČR.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.