Aktualizovaný program na Setkání FOP na Soutoku Moravy a Dyje

Program sobotní exkurze:

9:00 Lanžhot, u kostela – nástup účastníků na  1. okruh autobusem do lesa

9:10 Lanžhot, u nádraží – nástup účastníků ubytovaných v Hotelu u nádraží

Odjezd do lesa na dopolední část

 1. Zastávka u archeologické stanice Pohansko – přivítání, úvodní informace o přírodních poměrech polesí Soutok
 2. Prohlídka nejmohutnějšího solitérního dubu letního v oblasti Soutoku, ukázka výsadby dubů na loukách
 3. Pajdavé kúty – NPP Lanžhotské pralesy
 4. Dlouhý hrúd (zalesnění)
 5. Jančálkova brána – projekt uvolňování stromů z porostních okrajů, náhrada za dožívající solitérní dřeviny na loukách
 6. Dyje pod zámečkem Lány – napojování slepých ramen Dyje – projekt Povodí Moravy, s.p.
 7. Lánské louky – managemet luk
 8. Křenová, porost 820A13 – pěstování DB, příprava plochy před zalesněním, síje, ponechávání výstavků
 9. paseky s přirozeným zmlazením dubu – na Křenové vlevo před výjezdem na Lanžhot

12:30-13:00 – oběd Lanžhot, restaurace Na Šlajsi

13:00 – Odjez 2. okruh autobusem do lesa na odpolední část

 1. Důbravenská louka – Letiště – chřadnutí jasanových porostů, škody působené bobrem na lesních porostech
 2. NPR Ranšpurk
 3. Hrázová cesta – revitalizační systém vodních kanálů
 4. Košárské louky (diverzita stanovišť) – zastávka v nejjižnější části KP u manipulačního objektu
 5. Soutok Moravy s Dyjí

 

17:30 – návrat do Lanžhotu

 

Změna programu vyhrazena.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.