4. konference České společnosti pro ekologii

V termínu 18.–20. října 2013 se bude v areálu Masarykovy univerzity (Vinařská 5, Brno) konat 4. konference České společnosti pro ekologii.

Na podzim se ve dnech 18.–20. října 2013 bude v areálu Masarykovy univerzity na Vinařské ulici v brněnských Pisárkách konat již čtvrtá konference České společnosti pro ekologii.
 
Tato konference podle organizátorů pokrývá celou oblast ekologie jako primárně biologické discipliny s mnoha přesahy, tzn. od úrovně organismů až po úroveň globálního ekosystému. Cílem je rozvíjení komunikace a spolupráce odborníků a studentů bádajících v biologicko-ekologických oborech v akademických institucích, lidí činných v ochraně přírody (státní i ve spolcích) a dalších zájemců o ekologii. Konference by měla představovat krok k lepšímu propojení ekologického výzkumu (základního i aplikovaného) v České republice a zvýšení vzájemné informovanosti o tom, co se v české ekologii děje. Primárním jazykem konference bude čeština, účastníci ze Slovenska jsou vítaní.
 
Na konferenci je možno se přihlásit do 31. 8. 2013 na registrační stránce. Zde je také možno objednat ubytování, snídaně a obědy. Více informací naleznate na webu ČSPE, je také možno kontaktovat hlavního organizátora, kterým je Jiří Schlaghamerský (jiris@sci.muni.cz).

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.