10. setkání Fóra ochrany přírody

10. setkání Fóra ochrany přírody se uskuteční v sobotu 22. 10. 2016 od 9.30 do 18.00 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK (Viničná 7, Praha). Tématy budou Územní plánování jako nástroj ochrany přírody a Alternativní managementy – cíle a smysl.

Setkání je určeno jak pro stálé, tak pro nové účastníky!
Ubytování není zajištěno, catering bude stejně jako celé setkání zdarma.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 19. 10. 2016 na adresu dusek@forumochranyprirody.cz, do předmětu uveďte „setkani“.

Přihlášeným účastníkům zašleme nejpozději 5 dnů před setkáním bližší informace (včetně podrobného programu a návodu, jak se na místo konání dostat) a relevantní materiály poskytnuté účastníky FOP.
 

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.