CITES, úmluva fungující v České republice více než 25 let

Verze PDF
See video
16. listopad 2020

Rozhovor s inspektorkou Mgr. Pavlou Říhovou na téma CITES a wildlife crime (zločiny proti přírodě) v rámci projektu "Online vzdělávání pro veřejnost" podpořeného Státním fondem životního prostředí ČR. Rozhovor byl vedený Ing. Markétou Swiackou.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.