Chov dravců a sov v souladu s českou i mezinárodní legislativou

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
NEUWIRHOVÁ, Helena, TOMÁŠKOVÁ, Lenka a CHOBOTSKÁ, Hana. Chov dravců a sov v souladu s českou i mezinárodní legislativou. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2008. 13 s. ISBN 978-80-87051-43-6.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.