Chaos, mozaika a trocha nepořádku

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu sdružení Calla nebo zde.

Zdroj: 
HORÁK, Jakub, ŠAFÁŘOVÁ, Lenka, ŘEHOUNEK, Jiří, BOUKAL, Milan a SVOBODA, Miroslav. Chaos, mozaika a trocha nepořádku... aneb pohled na péči o krajinu. České Budějovice: Calla, 2010. 23 s. ISBN 978-80-87267-08-0.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.