Břehule říční - praktické a právní aspekty ochrany v ČR

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu sdružení Calla nebo zde.

Zdroj: 
HENEBERG, Petr a BERNERD, Michal. Břehule říční - praktické a právní aspekty ochrany v ČR. České Budějovice: Calla, 2008. 23 s. ISBN 978-80-903910-9-3.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.