Biotopové preference a pohybová aktivita mláďat orla skalního v rodném okrsku

Verze PDF

Orel skalní (Aquila chrysaetos) na území České republiky v 19. století ještě pravidelně hnízdili v Krkonoších, Orlických horách, Jeseníkách a Beskydech. V důsledku intenzivního lovu člověkem však orli skalní z českých zemí zcela vymizeli. V posledních letech se rozbíhají projekty na znovu vysazení orlů skalních v Irsku i u nás. Jedním z důležitých předpokladů úspěšnosti těchto projektů jsou i znalosti pohybové aktivity jedinců všech věkových kategorií. Autoři článku se zabývají pohybovou aktivitou mláďat orlů skalních po opuštění hnízda. Podle jejich výsledků využívají mláďata během prvních měsíců specificky určité části biotopu.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři opatřili mláďat orla skalního v severním Švédsku GPS vysílači a sledovali jejich pohyb od opuštění hnízda do opuštění rodného teritoria.

 

  • Mláďata opouštějí hnízda v období konce července a začátku srpna.

 

  • V rodném teritoriu zůstávají do října a první poloviny listopadu (délka této periody se u jednotlivých mláďat pohybovala od 49 do 97 dnů).

 

  •  V tomto období se pohybují průměrně na ploše 41 km2 (rozsah 3-96 km2).

 

  • Z dostupného biotopu mláďata preferují lesní holiny, jehličnaté lesy, mechem porostlé skalnaté oblasti a okraje lesních celků.

 

  • Z hlediska geomorfologie terénu preferují mláďata svažité terény, obzvláště s jižní expozicí, naopak severně orientované svahy využívají méně, než by se dalo podle nabídky očekávat.

 

  • Výsledky publikace jsou využitelné jak při plánování reintrodukčních projektů, tak také při plánování staveb větrných elektráren, na jejichž vrtulích často dochází k úhynu dravých ptáků.
Grafické přílohy: 
Biotopové preference a pohybová aktivita mláďat orla skalního v rodném okrsku
Biotopové preference a pohybová aktivita mláďat orla skalního v rodném okrsku
Biotopové preference a pohybová aktivita mláďat orla skalního v rodném okrsku
Zdroj: 
Sandgren, C., Hipkiss, T., Dettki, H., Ecke, F., & Hörnfeldt, B. (2014). Habitat use and ranging behaviour of juvenile Golden Eagles Aquila chrysaetos within natal home ranges in boreal Sweden. Bird Study, 61(1), 9-16.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.