Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu sdružení Calla nebo zde.

Zdroj: 
TROPEK, Robert a ŘEHOUNEK, Jiří, eds. Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. České Budějovice: Calla, 2012. 147 s. ISBN 978-80-86668-20-8.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.