Anemochorie semen na velkou vzdálenost: určení druhově specifických rysů semen a ovlivňujících faktorů

Verze PDF

Autoři studie se pokusili s využitím programu PAPPUS namodelovat proces dálkového šíření semen v různých vegetačních typech, místech, letech a pro různé druhy rostlin.Dálkové šíření semen (Long-distance dispersal, LDD) z pohledu migračního přenosu bylo nečekaně vyšší u lesů než v otevřené krajině. LDD semen rostlin větrem byl ovlivněn funkčními rysy semen, specifickou terminální rychlostí semen, výškou vypouštění semen nad okolní vegetací a meteorologickými parametry (rychlostí větru, vertikální turbulencí).

Využitelné výstupy: 
  • Autoři zjistili, že v otevřené krajině síla pozitivní vazby mezi vertikální turbulencí a LDD obecně klesá s terminální rychlostí, zatímco v lesích se s ní zvyšuje. Lesy vykazovaly větší meziroční variabilitu v LDD

 

  • Míra migrace, využitá jako alternativní měřítko LDD, byla s LDD vysoce korelována (Spearman’s q = 0.965; p < 0.001)

 

  • LDD bylo prokazatelně vyšší v lesích než v otevřené krajině. Faktor vertikální turbulence tu byl také průměrně 24x vyšší a faktor vítr byl významnější o 30 % než v otevřené krajině

 

  • Prokazatelný efekt výšky vypouštění semen nad okolní vegetací na LDD byl zjištěn pouze u otevřené krajiny, zatímco interakce mezi terminální rychlostí semen a výškou vypouštění semen byla průkazná u obou vegetačních typů.

Grafické přílohy: 
Anemochorie semen na velkou vzdálenost: určení druhově specifických rysů semen a ovlivňujících faktorů
Anemochorie semen na velkou vzdálenost: určení druhově specifických rysů semen a ovlivňujících faktorů
Anemochorie semen na velkou vzdálenost: určení druhově specifických rysů semen a ovlivňujících faktorů
Anemochorie semen na velkou vzdálenost: určení druhově specifických rysů semen a ovlivňujících faktorů
Anemochorie semen na velkou vzdálenost: určení druhově specifických rysů semen a ovlivňujících faktorů
Anemochorie semen na velkou vzdálenost: určení druhově specifických rysů semen a ovlivňujících faktorů
Zdroj: 
Heydel, F., Cunze, S., Bernhardt-Römermann, B., Tackenberg, O., Long-distance seed dispersal by wind: disentangling the effects of species traits, vegetation types, vertical turbulence and wind speed, Ecol Res (2014) 29: pp. 641–651
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.