Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky

Verze PDF

Publikace ke stažení na webu AOPK nebo zde.

Zdroj: 
Vítek, Ondřej, ed. Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 2009. 161 s. ISBN 978-80-87051-69-6.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.