Aktuality

8. 6. 2018
Tématem jsou projekty rozvoje vodních cest pro potřeby nákladní vodní dopravy a jejich konflikt se zájmy ochrany přírody. Kanál Dunaj-Odra-Labe, plavební stupeň Děčín, kanál u Přelouče či splavňování Berounky.
22. 5. 2018
Pád systému MailChimp
18. 5. 2018
Vážení kolegové, již od 25. května 2018 nabývají účinnosti požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR. Proto mnohým z Vás, kterým od nás chodí newsletter, přišel následující email.
28. 2. 2018
Tématem je druhová ochrana z různých pohledů, seznamte se se zajímavými názory, přístupy a zkušenostmi!
13. 2. 2018
Jsou stanoviště na dolním Labi opravdu tak cenná? Bylo by Labe po výstavbě stupně splavné po celý rok? Jak se plaví na německé straně?
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.