Aktuality

28. 2. 2018
Tématem je druhová ochrana z různých pohledů, seznamte se se zajímavými názory, přístupy a zkušenostmi!
13. 2. 2018
Jsou stanoviště na dolním Labi opravdu tak cenná? Bylo by Labe po výstavbě stupně splavné po celý rok? Jak se plaví na německé straně?
6. 10. 2017
Český nadační fond pro vydru zve na odborný seminář „Invazní druhy rostlin“
21. 9. 2017
Komise pro životní prostředí Akademie věd pořádá 26. září 2 semináře.
11. 9. 2017
Téma: Zákon o ochraně přírody a krajiny
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.