Aktuality

31. 10. 2018
Máme pro vás NOVÉ ČÍSLO časopisu Fórum ochrany přírody!
19. 10. 2018
Simona Poláková, Jan Šíma, Jiří Mach, Petr Havel, Jiří Němec
18. 9. 2018
Priority Ministerstva životního prostředí v ochraně Natury 2000, druhové ochraně a naplňování mezinárodních úmluv - POKUS O NASTAVENÍ ZRCADLA
18. 9. 2018
Program: 5.-6. 11. Přednášky a diskuse, 7.11. exkurze
8. 6. 2018
Tématem jsou projekty rozvoje vodních cest pro potřeby nákladní vodní dopravy a jejich konflikt se zájmy ochrany přírody. Kanál Dunaj-Odra-Labe, plavební stupeň Děčín, kanál u Přelouče či splavňování Berounky.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.