Aktuality

8. 3. 2019
13. a 14. dubna pořádáme setkání Fóra ochrany přírody na téma ochrany soutoku Moravy a Dyje, tzv. České Amazonie.
31. 1. 2019
Tématem tohoto čísla jsou plánovací dokumenty v ochraně přírody.
15. 1. 2019
Rámcová směrnice o vodní politice EU prochází nyní procesem posuzování její adekvátnosti (tzv. „fitness check“). Přes veškeré problémy s implementací této směrnice, její pozitivní vliv na ekologický stav evropských vod je nepopiratelný. Bohužel, některé členské státy a lobbistické skupiny usilují o její oslabení.
31. 10. 2018
Máme pro vás NOVÉ ČÍSLO časopisu Fórum ochrany přírody!
19. 10. 2018
Simona Poláková, Jan Šíma, Jiří Mach, Petr Havel, Jiří Němec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.