Aktuality

30. 7. 2019
Vážení kolegové, hlavním tématem letního čísla časopisu FOP je ochrana přírody Soutoku Moravy a Dyje a pokračuje debata nad péčí o NP Podyjí.
6. 5. 2019
Vážení kolegové, komunikace v ochraně přírody a komunikace ochrany přírody, stěžejní a nedoceněné téma. Chcete se dozvědět, jak nejlépe komunikovat, inspirovat se u dobrých příkladů z praxe, zjistit, jak se vyhnout komunikačním problémům a jak propagovat svoji práci?
12. 4. 2019
První webinář o klimatické změně se věnoval obecnému úvodu do problematiky:
5. 4. 2019
Úvodní přednáška 10 dílné série o změnách klimatu s Vojtěchem Koteckým
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.