Aktuality

18. 3. 2019
O víkendu 13. a 14. 4. 2019 v Lanžhotě a okolí
8. 3. 2019
24. 4. – 5. 5. 2019 29. ročník festivalu
8. 3. 2019
13. a 14. dubna pořádáme setkání Fóra ochrany přírody na téma ochrany soutoku Moravy a Dyje, tzv. České Amazonie.
31. 1. 2019
Tématem tohoto čísla jsou plánovací dokumenty v ochraně přírody.
15. 1. 2019
Rámcová směrnice o vodní politice EU prochází nyní procesem posuzování její adekvátnosti (tzv. „fitness check“). Přes veškeré problémy s implementací této směrnice, její pozitivní vliv na ekologický stav evropských vod je nepopiratelný. Bohužel, některé členské státy a lobbistické skupiny usilují o její oslabení.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.