Aktuality

Bečva
1. 7. 2013
Nedávné povodně v České reublice opět rozvířili povětšinou smysluplné debaty o možných podobách protipovodňových opatření. Na toto téma přispívají také účastníci Fóra ochrany přírody.
12. 6. 2013
Již ve čtvrtek 13.6. se od 17:00 koná druhá část internetového semináře věnovaného ochraně Natury 2000.
12. 6. 2013
V rámci projektu REGOL bude ve dnech 17.-18.6.2013 uspořádán v Kunčicích pod Ondřejíkem workshop věnovananý zejména pozici nevládních organizací v rozhodovacích procesech.
2. 6. 2013
Přehled o tuzemské ochraně přírody pomáhá získat šest vzdělávacích kurzů věnujících se základním tematickým oblastem ochrany přírody. Na první čtyři se již můžete zaregistrovat.
2. 6. 2013
V termínu 18.–20. října 2013 se bude v areálu Masarykovy univerzity (Vinařská 5, Brno) konat 4. konference České společnosti pro ekologii.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.