Aktuality

Fórum ochrany přírody a Česká zemědělská univerzita uspořádaly 5. listopadu 2013
7. 2. 2014
V souvislosti s přípravou pátého setkání Fóra ochrany přírody si Vás dovolujeme oslovit s anketní otázkou.
3. 2. 2014
Dle nové zprávy EEA (European Environmental Agency) mezi lety 1993 a 2011 početnost některých druhů netopýrů vzrostla o 40 %.
17. 1. 2014
Sčítání vodních ptáků proběhne v ČR na šesti stovkách lokalit.
Kulík říční
9. 1. 2014
Na jihočeské pískovně Cep II skončila další etapa rekultivace využívající přírodě blízkou obnovu.
22. 11. 2013
Přečtěte si či poslechněte o hospodaření nejen na rybnících.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.