Aktuality

5. 3. 2021
Nové číslo časopisu FOP je na světě!
3. 3. 2021
Rozhovor s vědcem prof. Ing. Miroslavem Svobodou, Ph.D. o výzvě "Kácením české lesy nezachráníme", a její dosazení do kontextu podmínek ekologie lesních ekosystémů.
4. 1. 2021
Rozhovor s vědcem Ing. Alešem Vorlem, Ph.D. o aktuální situaci, ekologii a systematickém monitoringu vlků v České republice.
10. 12. 2020
Rozhovor se zemědělským podnikatelem Dr. Ing. Petrem Maradou na téma přístupů ochrany přírody v zemědělství a myslivosti.
10. 12. 2020
Poslechněte si Ing. Pavlu Říhovou s informacemi o CITESu a zločinech proti přírodě.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.