Agro-environmentální schéma pro křečka polního – holandský úspěch

Verze PDF

V současnosti trpí řada populací mnoha druhů rostlin i živočichů úbytkem početnosti. V takové situaci se jako východiska nabízejí reintrodukce, translokace, nebo doplňování stavů jedinci pocházejícími z chovů v lidské péči. V roce 2002 vymřel křeček polní (Cricetus cricetus) v Holandsku. V ten samý rok se ale rozběhla řada výzkumů a také reintrodukční program druhu. Výsledkem těchto akcí je vytvoření agro-environmentálního schématu pro křečka, které vedlo k výraznému populačnímu růstu.

Využitelné výstupy: 
  • Záchranné chovy začaly v roce 1999 s 15 jedinci z populace v blízkosti Maastrichtu, z nichž 10 úspěšně odchovalo potomstvo.
  • Tato chovná základna byla posílena jedinci z Belgie a Německa.
  • V letech 2000-2009 bylo takto odchováno 1050 mláďat.
  • V letech 2002-2009 bylo reintrodukováno celkem 762 jedinců na celkem 9 lokalit.
  • V letech 2002-2007 byl zaznamenán výrazný nárůst početnosti, následovaný výrazným propadem o zhruba 60 % v roce 2008.
  • Hlavní příčinou mortality jedinců je predace, v zajetí narození a vypuštění jedinci jsou častěji obětí predace než jedinci narození ve volné přírodě.
  • Původní zákaz používání herbicidů na reintrodukčních plochách se ukázal jako nevhodný. Do několika let zarostly plochy pýrem a šťovíkem, byly křečkem opuštěny a musely být ošetřeny konvenčními herbicidy.
  • Za naprostou nutnost považují autoři spolupráci s místními zemědělci, neboť křeček je schopen žít jen na plochách s určitými plodinami (např. vojtěška nebo obilniny). K tomu je ale nutná dlouhodobá finanční podpora projektu.
Grafické přílohy: 
Agro-environmentální schéma pro křečka polního – holandský úspěch
Agro-environmentální schéma pro křečka polního – holandský úspěch
Agro-environmentální schéma pro křečka polního – holandský úspěch
Agro-environmentální schéma pro křečka polního – holandský úspěch
Zdroj: 
La Haye, M. J. J., Müskens, G. J. D. M., Van Kats, R. J. M., Kuiters, A. T., & Siepel, H. (2010). Agri-environmental schemes for the Common hamster (Cricetus cricetus). Why is the Dutch project successful. Aspects of Applied Biology, 100, 1-8.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.