Adaptační strategie hospodaření s vodou v evropském zemědělství

Verze PDF

Autoři rešeršně vyhodnotili závěry 168 studií, jež se posledních 15 let věnovaly tématu dostupnosti vody v zemědělském hospodaření při působení klimatických změn. Na základě jejich shrnutí se pokusili sestavit přehlednou metodiku opatření a kontrolních mechanismů, které mají redukovat zranitelnost zemědělství vůči klimatickým změnám.
 
Začlenění opatření vyžaduje značné změny v tom, jakým způsobem s vodními zdroji v zemědělství, ale i v jiných rovinách, zacházíme. K optimálnějšímu nakládání bude zapotřebí jak rozšířit obecné povědomí, tak i podpořit životaschopnost snahy o změnu přístupu farmářů - a to účinnými finančními nástroji. Klíčoví partneři musí spolupracovat na adaptačních výzvách, aby snížili zranitelnost celého sektoru vůči klimatickým změnám.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři předkládají seznam opatření, přičemž uvádí konkrétní požadavek (například – poptávku po zvýšení odolnosti systému a adaptivní kapacity), možná opatření (zavedení regionálního adaptačního plánu) a popis mechanismu změny (zvýšení efektivity adaptačních opatření).

 

  • Podobně pak shrnují návrhy reagující na omezenou dostupnost vody a změny ve vodním režimu, reakci na sucha a záplavy, odpověď na zvýšenou potřebu umělého zavlažování, reakci na změnu využití zemědělské půdy, proměny kvality půdy a ztrátu biodiverzity.
Grafické přílohy: 
Adaptační strategie hospodaření s vodou v evropském zemědělství
Adaptační strategie hospodaření s vodou v evropském zemědělství
Adaptační strategie hospodaření s vodou v evropském zemědělství
Adaptační strategie hospodaření s vodou v evropském zemědělství
Adaptační strategie hospodaření s vodou v evropském zemědělství
Adaptační strategie hospodaření s vodou v evropském zemědělství
Adaptační strategie hospodaření s vodou v evropském zemědělství
Adaptační strategie hospodaření s vodou v evropském zemědělství
Zdroj: 
Iglesias, A., Garrote, L., Adaptation strategies for agricultural water management under climate change in Europe, Agricultural Water Management 155 (2015), pp.: 113–124
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.