Zvláště chráněné druhy a aktualizace jejich seznamu

Verze PDF
See video
10. prosinec 2012

 přednášel Jan Šíma

EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.