Větrné elektrárny vs. netopýři

Verze PDF

Autoři se na základě odběru vzorků izotopů vodíku ze srsti netopýrů uhynulých po srážce s listy rotorů větrných elektráren pokusili stanovit odhad plochy, v rámci které větrné elektrárny negativně ovlivňují netopýří populace.
Výsledky studie napovídají, že v rámci německé podzimní populace netopýrů nejsou větrnými elektrárnami negativně ovlivněny jen populace domácí, ale i ty protahující z velkých geografických vzdáleností (z Norska, Ruska).

Využitelné výstupy: 
  • Na základě rozdílů ve stabilním poměru izotopů vodíku v srsti (v keratinu) netopýrů se podařilo u čtyřech druhů netopýrů (netopýr parkový (Pipistrellus nathusii), n. hvízdavý (P. pipistrellus), n. rezavý (Nyctalus noctula), n. stromový (N. leisleri)) rozlišit populace, které dorazily k větrným elektrárnám z různých koutů Evropy. Například keratin některých jedinců netopýra parkového byl obohacen o deuterium jen minimálně, což značí, že pocházeli ze severovýchodní Evropy. To indikuje, že netopýři nalezení uhynulí pod větrnými elektrárnami nepochází jen z domácích německých populací.
  • Na základě prostorových modelů se podařilo rozlišit pět gamma distribucí. Ukázalo se, že jedinci netopýra parkového pocházeli ze vzdálenějších populací (pravděpodobně z Estonska nebo Ruska), zatímco jedinci netopýra hvízdavého pocházeli spíše ze středně vzdálených lokací. Pro netopýra rezavého se jako nejpravděpodobnější původ jevily lokace středně vzdálených zemí (Polsko, státy Skandinávie).
  • Autoři na základě těchto výsledků upozorňují, že větrné elektrárny ovlivňují nejen „domovské“ populace netopýrů žijících v okolí. Naopak často mají negativní vliv na exempláře druhů z mnohasetkilometrových vzdáleností. Proto autoři dále doporučují vytvořit a implementovat taková opatření, která by ochránila i tyto migrující jedince.
Grafické přílohy: 
Větrné elektrárny vs. netopýři
Větrné elektrárny vs. netopýři
Větrné elektrárny vs. netopýři
Větrné elektrárny vs. netopýři
Větrné elektrárny vs. netopýři
Větrné elektrárny vs. netopýři
Zdroj: 
Voigt, C. Ch., Popa-Lisseanu, G. A., Niermann, I., Kramer-Schadt, S., The catchment area of wind farms for European bats: A plea for international regulations, Biological Conservation 153 (2012), pp.: 80–86
Zadal: 
Radomír Dohnal
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.