Kontakty

Tyto stránky provozuje Fórum ochrany přírody, z. s.

Sídlo: Slezská 125, 130 00 Praha 3

IČ: 22719466

e-mail: info@forumochranyprirody.cz

Statutární zástupci:

Výkonná ředitelka: RNDr. Simona Poláková - polakova@forumochranyprirody.cz, tel. +420 605 430 008

Předseda zapsaného spolku: RNDr. Petr Roth, CSc. - roth.petr@centrum.cz

 

Správce internetových stránek a šéfredaktorka časopisu Fórum ochrany přírody: PhDr. Markéta Dušková - duskova@forumochranyprirody.cz, tel. +420 604 503 856

EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.