Zahraniční inspirace

V zahraničí vzniká celá řada dokumentů, které je možno převzít nebo alespoň použít pro ochranu přírody v ČR. Na těchto stránkách naleznete výběr původních inovativních a demonstrativních dokumentů ze zahraničí.

Jedná se zejména o koncepční a metodické materiály s přímým vztahem k ochraně přírody v ČR.

25. 6. 2014
Pro usnadění aplikace článku 6.1 směrnice o stanovištích byl připraven dokument zaměřený na hospodaření v evropsky významných lokalitách.
11. 10. 2013
V této publikaci je představeno 10 úspěšných a inovativních příkladů zemědělského hospodaření. Ukazují různá hlediska agroekologie, které je možné v šetrném hospodaření využít či podpořit.
11. 10. 2013
Příručka objasňující fungování agroenvi schémat na obecních pozemcích a sdílených pastvinách v Anglii. Jedná se o část anglických agro-envi s detailně vysvětlenými praktickými informacemi.
11. 10. 2013
Příručka specifikující agro-envi tituly v Anglii, jejich biologický význam a technické provedení.
10. 10. 2013
Bariérový efekt, kterým působí silniční a železniční dopravní síť na obratlovce, vedl v poslední době k výstavbě prvků, které by jim měly umožnit lepší prostupnost silnic a železnic. Tato zmírňující opatření by měla být doprovázena monitoringem své účinnosti za účelem případného vylepšení...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.