Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

17. 8. 2016
  Autoři soudí, že intenzita s jakou se někteří savci a na zemi hnízdící ptáci vyhýbají drátům vysokého napětí, je spojena (či spíše zesílena) se zrakovým vjemem, tedy jejich schopností vnímat UV záření.
17. 8. 2016
  Autoři vyhodnotili výsledky dvaceti terénních experimentů zacílených na fragmentaci habitatu, a kriticky zhodnotili význam zveřejněných dat.   Srovnání vyplývající z práce autorů potvrzuje nedostatečnou konzistenci výsledků napříč jednotlivými zkoumanými studiemi, zvláště s...
17. 8. 2016
  Autoři nabízejí nevšední pohled na městské parky - nejen jako na technické řešení kvality ovzduší ve městech, ale také jako prostor každodenní rekreace. Na příkladu budapešťského Városliget se pozastavují nad hlediskem městského parku coby speciálního městského ekosystému částečně...
17. 8. 2016
  Autoři analyzovali vnitro-druhovou varianci rozlohy domovského okrsku 21 druhů šelem (s ohledem na jejich specifickou životní strategii, "life-history" a dynamiku zdrojů potravy) a pokusili se odhalit faktory ovlivňující velikost domovského okrsku (home-range size, HRS), ať už na úrovni...
17. 8. 2016
Genetická diverzita tvoří jeden ze základních pilířů biodiverzity definovaných IUCN. Ztráta genetické diverzity je spjata s příbuzenským křížením (inbreedingem) a společně vedou ke snížení reprodukčního fitness, lze tedy očekávat korelaci mezi heterozygozitou a populační fitness. Zde ale vznikl...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.