Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

18. 8. 2016
Změna přírodních stanovišť následkem intenzifikace zemědělství je pro volně žijící živočichy často zničující. Nicméně množí se důkazy toho, že využití krajiny může být k přírodě a jejím obyvatelům šetrné. Zemědělská půda pokrývá v Evropě 2/3 území, a proto hraje v uchování...
18. 8. 2016
Rašeliniště Bois-des-Bel v kanadském Quebeku prošlo v roce 1999 rekultivační obnovou po 20 letech, kdy bylo opuštěné. Obnovení zahrnovalo ucpání odvodňovacích kanálů a osázení rostlinným materiálem, včetně původního rašeliníku. Po obnově byly analyzovány fyzikálně-chemické a mikrobiální...
18. 8. 2016
Obnova vegetace je nejvýraznějším indikátorem regenerace vytěžených rašelinišť, zatímco obnova půdních funkcí bývá v této souvislosti méně chápána. Vegetační sukcese má za následek odlišnosti v kvalitě rašeliny - z hlediska dostupnosti uhlíku. Aktivitu a funkční diverzitu půdního...
18. 8. 2016
Ačkoli jsou rašeliniště hlavní zásobárnou vázaného uhlíku a houby zase hrají významnou úlohu v jeho uvolňování, víme o struktuře společenstva hub na rašeliništích velmi málo. Autoři proto zkoumali strukturu tohoto společenstva podél gradientu přirozeně regenerující rašeliništní vegetace pomocí...
18. 8. 2016
V rámci jak developerské činnosti, tak ochranářského managementu je potřeba mít odhad toho, jak daný projekt ovlivní oblast do budoucna. K tomu jsou většinou zapotřebí empirická data. Tam, kde taková data nejsou k dispozici, lze využít počítačových simulací. Autorský tým zkoumal dopady...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.