Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

6. 3. 2020
Fenologie je studium periodicky se opakujících vzorců růstu a vývoje rostlin a chování zvířat v průběhu roku. Má dlouhou historii a její počátky můžeme datovat tisíce let zpět, když si naši předci uvědomili, že dokumentace...
6. 3. 2020
Vodní invazivní druhy rostlin mohou nepříznivě ovlivnit chemické, biologické i fyzikální procesy probíhající ve sladkovodních ekosystémech. Konkrétně invazivní makrofyta často představují...
6. 3. 2020
Ochrana životního prostředí naší planety a s ní spojená rozhodnutí se často opírají o výsledky statistických modelů. Nicméně, tyto modely jsou nedokonalé a vyčíslení míry rizik spojen...
6. 3. 2020
Vzhledem ke klimatickým změnám se světová města v budoucnosti oteplí, což s sebou ponese řadu negativních dopadů na život jejich obyvatel. Města se navíc stále rozrůstají a při jejich plánování bude důležité...
6. 3. 2020
Evropské temperátní lesy jsou vedle jiných hrozeb ohrožovány invazními druhy dřevin; k nejrozšířenějším patří střemcha pozdní (Prunus serotina), dub červený (Quercus rubra) a trnovník akát (...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.