Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

18. 8. 2016
Změny v rostlinném porostu během obnovy vytěženého rašeliniště mají vliv na kvalitu organické hmoty nově tvořené rašeliny. Současné snahy obnovovat vytěžená rašeliniště tudíž vyvolávají potřebu najít levnou a kvalitní metodu pro sledování vývoje kvality organické hmoty. Autoři studie posuzovali,...
18. 8. 2016
Autoři provedli manipulační experiment uvnitř porostů vzrostlého listnatého lesa, kde do stromového baldachýnu vedli čistý CO2. Cílem pokusu bylo vnést světlo do dohadů o tom, zda zvýšená koncentrace CO2 v ovzduší povede ke zrychlení růstu sledovaných stromů, případně jestli dojde k navýšení objemu...
18. 8. 2016
S ústupem přirozených stanovišť jsou stávající populace redukovány a odkázány k přežívání na fragmentech původních habitatů. Naději představují rozmnožování schopní jedinci v populacích zoologických zahrad. Ovšem všechny malé populace, jak v přírodě, tak v lidské péči, trpí ztrátou genetické...
18. 8. 2016
Biodiverzita určuje strukturu ekosystémů - zdravý, funkční ekosystém hostí heterogenní stanoviště a vysokou biodiverzitu. Změny v land-use jsou považovány za jeden z hlavních faktorů úbytku biodiverzity, jde o především důsledek nárůstu populace a míry urbanizace, jež vedou ke ztrátám cenných...
18. 8. 2016
Obor krajinářské architektury (syn. zahradní architektura příp. landscaping) vznikl koncem 19. století a doposud postrádá vymezení teoretického a metodického základu, které by z něj učinily plnohodnotnou akademickou disciplínu. Tato práce systematicky zhodnotila odpovědi na následující otázky: 1)...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.