Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

6. 3. 2020
Kvalita pitné vody významně ovlivňuje lidské zdraví. Přístup ke zdravotně nezávadné pitné vodě je základním právem pro všechny lidi, bez ohledu na národnost, náboženské vyznání,...
6. 3. 2020
Mnoho terestrických ekosystémů je náchylných k požárům, které ovlivňují jejich kompozici a strukturu. Regiony, ve kterých dochází k pravidelným požárům, se vyznačují mimořádně vysokým druhov...
6. 3. 2020
Znečišťování životního prostředí plasty je globálním problémem. Recentní data ukazují neustálé zvyšování celosvětové produkce plastů z 322 milionů tun v roce 2015 až po 335 milionů tun...
6. 3. 2020
Produkce a spotřeba potravin jsou jedním z hlavních původců degradace životního prostředí a poklesu biodiverzity. Proto je třeba řešit dvě úzce propojená témata, bezpečnost potravin a ochranu biodiverzity, aby bylo v globálním...
6. 3. 2020
Environmentální DNA (eDNA) označuje genetický materiál, který lze extrahovat například ze vzorků půdy, vody, dokonce i ze vzduchu. Environmentální DNA umožňuje detekovat druhy a provádět genetické analýzy v rámci...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.