Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

19. 8. 2016
V městských oblastech nejsou příznivé vlastnosti prostředí pro pěstování stromů. Stromy jsou zde vystaveny více disturbancím, znečištění a suchu. Pro podporu růstu stromů a zároveň ke snížení chemické zátěže půdy hnojivy by bylo možné využít symbiotického vztahu stromů a hub, tj. mykorhizy. Při...
19. 8. 2016
Postrádají-li plánovači chráněných území podrobnější informace o daném druhu, musí při návrhu nových chráněných území nezřídka využít tzv. zástupných proměnných. Tyto zástupné proměnné představují buď nespojité proměnné, jako je např. dobře prozkoumaná skupina druhů, nebo proměnné kontinuálního...
18. 8. 2016
Vzhledem k rapidnímu rozšiřování urbanizovaných oblastí narůstá potřeba porozumět tomu, jak různí živočichové na takové prostředí reagují. Například šelmy jsou považovány za skupinu citlivou na zástavbu, nicméně existují důkazy, že některé z nich městské prostředí úspěšně osidlují. Lidmi...
18. 8. 2016
Změna přírodních stanovišť následkem intenzifikace zemědělství je pro volně žijící živočichy často zničující. Nicméně množí se důkazy toho, že využití krajiny může být k přírodě a jejím obyvatelům šetrné. Zemědělská půda pokrývá v Evropě 2/3 území, a proto hraje v uchování...
18. 8. 2016
Rašeliniště Bois-des-Bel v kanadském Quebeku prošlo v roce 1999 rekultivační obnovou po 20 letech, kdy bylo opuštěné. Obnovení zahrnovalo ucpání odvodňovacích kanálů a osázení rostlinným materiálem, včetně původního rašeliníku. Po obnově byly analyzovány fyzikálně-chemické a mikrobiální...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.