Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

29. 1. 2017
Variabilita prostorového rozdělení půdních typů je při modelování povrchových tvarů reliéfu považována za výsledek součinnosti proměnných reliéfu. Vlastnosti půdy jsou považovány za závislou proměnnou a...
29. 1. 2017
Rešerže představuje mezinárodní soustavu 59 výzkumných porostů lesa, kde je sledována odpověď lesa na globální změny ekologických aspektů [sic!].
29. 1. 2017
Studie sleduje obecný průběh tzv pedoturbace (=mísení a narušování půdních horizontů) ve vývratech stromů, dále vyčísluje průběh půdotvorných procesů od konce disturbančních událostí. Výsledky...
29. 1. 2017
Mnoho současných studií se zabývá úlohou mrtvého dřeva v ekosystému, většina z nich ovšem postrádá klíčovou znalost a to jak dlouho trvá rozklad mrtvého dřeva.
29. 1. 2017
Přírodní disturbance jsou považovány za jeden z hlavních procesů ovlivňujících dynamiku lesa. V temperátních lesích jde především o maloplošné události v podobě vývratu a odumřen...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.