Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

8. 10. 2013
Vřesoviště poskytují cenné ekosystémové služby už tím, že slouží jako velkokapacitní deponie uhlíku. Řízené vypalování plošek vřesovišť slouží v Británii jako tradiční management, které jednak obohacuje lokální biodiverzitu, a současně zabraňuje propuknutí neúmyslných přírodních požárů....
8. 10. 2013
Při hospodaření v temperátních lesích, zaměřeném na maximalizaci potenciálního výnosu na jednotku plochy, se poněkud zapomíná na okolní ekosystémy. Intenzivní lesnické hospodaření mimo jiné znamená a snížení dostupného podílu „mrtvého dřeva“, rozkládající se dřevní hmoty. To ale nechybí jen v...
8. 10. 2013
V této studii se autoři zaměřili na perzistenci pěti starých lesních porostů, respektive pěti společenstev epifytických lišejníků, které jsou s těmito porosty asociovány.    Jednotlivá sledovaná společenstva...
8. 10. 2013
Jak se může nenadálá změna v managementu projevit na funkční a taxonomické diverzitě vlhkých luk? Do jaké míry spolu souvisí proměny funkční/taxonomické diversity a míra produktivity stanoviště?    ...
3. 10. 2013
Horské potoky řadíme mezi velmi citlivé ekosystémy, sehrávající primární roli v ochraně přírody. Jenže o tom, jak se do života v těchto potocích prolíná intenzivní turistický ruch, zejména činnost rekreačních center, se dosud vědělo jen málo. Tato studie vyhodnocuje vliv odpadních vod na...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.