Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

8. 10. 2013
Nejsou to jen pouště, kde se vody nedostává. Místa, která můžeme označit za „suché oblasti“, slouží jako životní prostředí dvěma miliardám lidí, a tak není divu, že snaha o „oživení“ těchto míst je velmi horkým tématem. Ačkoliv do realizace opatření proudí nemalé finance, výsledky a úspěšnost...
8. 10. 2013
Jak vyvážit produkční požadavky na zemědělskou půdu (ze které získáváme potraviny, vlákna, palivo), která ale současně slouží jako habitat pro řadu organismů? Otázka, na srovnání požadavků zvýšené produkce, ale přitom ne minimální biodiverzity, je v současné době řešena po celém světě. V ...
8. 10. 2013
Zatímco dříve byla hladina vody v tocích pečlivě regulována, současný management připouští, že mírné kolísání a řízené zaplavování může sehrát podstatnou roli při udržení/obnově mokřin, rašelinišť a vlhkomilné vegetace vůbec. V této studii byla využita fluktuace vodní hladiny (v zimním a...
8. 10. 2013
Na bázi HSM (habitat- suitability models) se autoři pokusili zhodnotit ty nejpodstatnější proměnné, které ovlivňují výskyt osmi druhů netopýrů. Sledováním (akustické transekty) a odchyty na třiceti lokalitách byly zjišťovány ty nejpodstatnější faktory, které by mohly ovlivnit výskyt netopýrů, z...
8. 10. 2013
Vřesoviště poskytují cenné ekosystémové služby už tím, že slouží jako velkokapacitní deponie uhlíku. Řízené vypalování plošek vřesovišť slouží v Británii jako tradiční management, které jednak obohacuje lokální biodiverzitu, a současně zabraňuje propuknutí neúmyslných přírodních požárů....
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.