Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

2. 10. 2013
Pokud si to managementové opatření vyžádají, je nezbytné v případě nepůvodních a invazních druhů přejít k jejich přímé eradikaci. Jak ale zjistit, nakolik jsou tato opatření úspěšná? Na zjištění účinnosti užitého přístupu byla v této studii zvolena metoda měření izotopových profilů,...
2. 10. 2013
Autoři této studie předpokládají, že budoucí generace lesníků bude muset dosáhnout lepšího porozumění jednotlivých funkcí lesa, pokud budou chtít napodobit přirozený model disturbancí. Vyzvedávají zde možnost působení velkých spásačů (nahrazujících absentující domácí pastevectví), jako následovníků...
7. 8. 2013
Saproxylické druhy hmyzu jsou velmi důležitou součástí potravního řetězce. Na jedné straně se podílejí na přeměně mrtvého dřeva na živiny, na druhé jsou velmi důležitou složkou potravy některých druhů ptáků a savců. V případě lesních ekosystémů je zajištění průběhu celého životního cyklu...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.