Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

7. 12. 2019
Environmentální DNA (eDNA) označuje genetický materiál, který lze extrahovat například ze vzorků půdy, vody, dokonce i ze vzduchu (Taberlet et al., 2012). Environmentální DNA umožňuje detekovat druhy a provádět genetické anal...
7. 12. 2019
Produkce a spotřeba potravin jsou jedním z hlavních původců degradace životního prostředí (Notarnicola et al., 2017) a poklesu biodiverzity (Chaudhary and Kastner, 2016). Proto je třeba řešit dvě úzce propojená témata, bezpečnost potravin a...
27. 11. 2019
Zatímco lesní management silně ovlivňuje biodiverzitu, zůstává nejasné, jakým způsobem strukturní a kompoziční změny způsobené managementem ovlivňují aspekty společenstva, mezi které patří druhová bohatost...
27. 11. 2019
Znečišťování životního prostředí plasty je globálním problémem. Recentní data ukazují neustálé zvyšování celosvětové produkce plastů z 322 milionů tun v roce 2015 až po 335 milionů tun...
27. 11. 2019
Mnoho terestrických ekosystémů je náchylných k požárům, které ovlivňují jejich kompozici a strukturu (Bond, Woodward & Midgley, 2005; Krawchuk et al., 2009; Pausas & Keeley, 2009; Pausas & Ribeiro, 2013; Archibald et al., 2018; He...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.