Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

17. 12. 2019
Klasická biologická kontrola je kontrola obvykle cizokrajných škůdců pomocí jejich přirozeného nepřítele, taktéž ve velké míře cizokrajného (Hajek 2004; Van Driesche et al., 2008). Klasická biologická...
7. 12. 2019
Cílem této studie bylo posouzení efektivity chráněných území v rámci prevence poklesu biodiverzity. Nejdříve bylo testováno, zda je druhová bohatost motýlů vyšší v případě evropsk...
7. 12. 2019
Volné molekuly DNA jsou všudypřítomné a uvolňují se z kůže, sliznic, slin, spermatu, sekrecí, vajíček, fekálií, moči, krve, kořenů, listů, ovoce, pylu, hnijících těl a dohromady se označují jako environment...
7. 12. 2019
Environmentální DNA (eDNA) označuje genetický materiál, který lze extrahovat například ze vzorků půdy, vody, dokonce i ze vzduchu (Taberlet et al., 2012). Environmentální DNA umožňuje detekovat druhy a provádět genetické anal...
7. 12. 2019
Produkce a spotřeba potravin jsou jedním z hlavních původců degradace životního prostředí (Notarnicola et al., 2017) a poklesu biodiverzity (Chaudhary and Kastner, 2016). Proto je třeba řešit dvě úzce propojená témata, bezpečnost potravin a...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.