Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

11. 2. 2020
Probíhající urbanizace ovlivňuje mnoho živočišných druhů, přičemž některé druhy ohrožuje (Mcdonald et al. 2008; Bateman a Fleming 2012), ale jiné druhy se dokážou na nové podmínky dobře adaptovat (McCarthy et al. 1996; Acevedo...
11. 2. 2020
Urbanizace začínající ve 20. století vedla mimo jiné i k drastickému nárůstu umělého osvětlení  v noci (Holker, Moss, et al., 2010), globální světelné znečištění dále roste a za posledn...
17. 12. 2019
Ekologická facilitace je forma druhové interakce, kdy jednotlivé druhy vytvářejí přívětivější habitatové podmínky pro druhy jiné, vyskytující se v témže prostředí (Bertness and Callaway, 1994;...
17. 12. 2019
Ztráta stanovišť v dané oblasti má za důsledek ztrátu druhů. Není však zcela jasné, co se stane s biodiverzitou na stanovištích, která nadále existují. Někteří tvrdí, že hlavní...
17. 12. 2019
Pobřežní zóny jsou komplexní, dynamické stanoviště, která hrají klíčovou roli ve fungování říčního ekosystému. Suchozemští bezobratlí tvoří velkou část diverzity pobřežn...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.