Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

31. 10. 2013
Lokalita Dolní Podluží s výskytem vstavače mužského se dělí na dvě plochy. Hlavní lokalitou je samotná zalesněná kóta a leží asi 400 metrů od místa Brauers Büschel na malém kopci s bývalým lůmkem a druhá, menší, je jižně od kóty cca 300 metrů jižně po svahu směrem k obci. Na lokalitě převažují ve...
31. 10. 2013
Výběr lokalit pro ekologický výzkum nebývá vždy jednoduchý. Vedle objektivních požadavků na charakter biotopu a jeho srovnatelnost s jinými výzkumnými lokalitami se často do výběru promítají rovněž požadavky na fyzicky i ekonomicky únosnou dostupnost lokality. Nalézt na Hané, po staletí...
31. 10. 2013
Městské parky (místně nazývané "sady") v Olomouci vznikly z velké části spontánně na místě rozvalin tereziánské městské pevnosti Olomouc a jejich předpolí, které sloužilo jako cvičiště pro místní vojenskou posádku a až do poloviny devatenáctého století bylo ze strategických a obranných...
31. 10. 2013
Příspěvek shrnuje soubor metodických pokynů zveřejněných a aktualizovaných na stránkách www.rorysi.cz, zaměřených na zachování či zlepšení hnízdních podmínek městských populací rorýsů. Návrhy opatření jsou zaměřeny na stávající budovy i novostavby, zejména pak na technická řešení problémů ztráty...
31. 10. 2013
Cílem projektu Natura v zeleném je obnova přírodovědně cenných biotopů na dvou lokalitách, které byly v minulosti ovlivňovány a formovány vojenskými aktivitami. Na opuštěném vojenském prostoru Načeratický kopec a cvičišti Blšanský Chlum již dvacet let výcvik neprobíhá a obě plochy...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.